Våra produkter

BDT 1 hushåll Ovan Mark – 59 900 kr

Enkel och effektiv BDT rening ovan mark med 950 liter slamavskiljning, biologisk-rening, Fosforfälla med integrerad UV-rening.  Kan kompletteras med eget omhändertagande av slam. Isolerad med 100 mm frigolit i väggar och 50 mm i lock.

STUGA 1 hushåll Ovan Mark – 79 900 kr

Reningsverk ovan mark ansluts till befintlig slamavskiljare inkl. isolerad stuga, 2 st luftpumpar, larm, UV-ljus, och färdig ansluten el.

STUGA inkl. slamavskiljare – 1 hushåll 94 900 kr / 2 hushåll 104 900 kr

Reningsverk komplett med slamavskiljare ovan mark ansluts direkt till huset, inkl. isolerad stuga, 2 st luftpumpar, larm, UV-ljus, och färdig ansluten el.

NEDGRÄVNING 1 hushåll – 84 900 kr

Tidseffektiv installation. En ”allt-i-ett-lösning” där vi kopplat ihop en trekammarbrunn i plast med reningsverket och kopplat klart teknikboxen. Anslut inlopp, utlopp och el. Ingår 2 st luftpumpar, slamavskiljare, reningsverk, larm, UV-ljus och teknikbox

SLUTEN TANK Ovan Mark 3 m3 – 39 900 kr

Sluten tank ovan mark. Unik patentsökt teknik för för enkel tömning. Färdig tank att bara ställa ut på plats kan kopplas direkt från huset med pump eller till vakuumsystem. Ingår isolerad stuga, tank, ventiler och slamsugningskoppling.