Effektiv avloppsrening som minskar miljöpåverkan

Säkert kretslopp

För oss på Miljöavloppet är det en självklarhet att avloppsvattnet ska vara rent! Men vi nöjer oss inte bara med det. Vi går ett steg längre, med möjlighet till ett säkert kretslopp som är helt kemikaliefritt. Detta sker med en patenterad fosforreningsteknik där inga tunga 500-kilossäckar måste bytas ut. Dessutom ingår vår unika, integrerade UV-rening – allt till ett (otroligt) förmånligt pris. Reningsverket är utrustat med komponenter av bästa kvalitet, vilket gör att anläggningen nästan är helt bekymmersfri för fastighetsägaren. Med vårt serviceavtal är det nästan lika enkelt som att ha kommunalt avlopp. Anläggningen ovan jord kan även hyras i väntan på kommunalt avlopp eller vid nybyggnation. Med en total våtvolym på över fyra kubikmeter säkerställer vi driften vid stora variationer i vattenflöden. Anläggningen klarar dessutom flödet från badkar.

Enklare underhåll ger längre livslängd

Miljöavloppet kan ställas direkt på marken, så du slipper dyra grävkostnader. Detta underlättar även service och underhåll. Anläggningen kan också enkelt anpassas till rådande eller kommande krav och får därmed en längre livslängd. När Miljöavloppet
placeras ovan jord levereras utrustningen i en isolerad stuga som smälter in i omgivningen

 

Passar alla fastigheter

Miljöavloppet passar de flesta fastigheter, som villor, fritidshus, lantbruk, flerbostadshus och restauranger. Anläggningar finns för toalettavlopp i kombination med BDT (bad, dusch, tvätt) samt enbart med BDT för fastigheter utan vattentoalett. Systemet
är utbyggbart i flera steg och kan enkelt anpassas till samfälligheter eller kommunala reningsverk.

Energieffektiv rening

Miljöavloppet har delar som kräver el, som dock bara är igång när anläggningen används. Vid normal användning förbrukas endast 0,5-1 kilowattimme per dygn.

Minimal risk för smittspridning

Att rena avloppsvatten från smittoämnen är svårt. Ett inkommande avlopp kan ha halter av bakterier på upp till 100 miljader cfu (kolonibildande enheter). Att då rena till 99,999 procent räcker inte. Det innebär ändå att en miljon cfu blir kvar orenat, vilket är
över 2 000 gånger högre än riktvärdet för badvattenkvalitet. Miljöavloppets teknik kan rena ner till tio cfu, vilket motsvarar drickbart med anmärkning ur bakteriesynpunkt.