Köp, leasa eller hyr

Köpa Miljöavloppet® går att köpa som helhet. För att se priser och alternativ kan du läsa mer under våra produkter.

Hyra För dig som bor i ett område där det finns planerad anslutning till kommunalt vatten och avlopp kan vi erbjuda en hyreslösning på mellan 3 till 5 år. När du hyr din anläggning så ingår servicen under hyresperioden. När ditt avlopp ansluts till det kommunala systemet kommer vi och hämtar Miljöavloppet®. Kontakta oss för mer information. 

Leasa För framför allt flerbostadshus och lantbruk kan det vara ett bra alternativ att leasa Miljöavloppet® och efter ett antal år ha möjligheter att köpa ut och själv äga anläggningen. Kontakta oss för mer information.