Lösning för olika fastigheter

Flera sätt att ansluta

Anläggningen kan anslutas på fyra sätt:

  1. Anslutning med pump från befintlig trekammarbrunn.
  2. Anslutning med pump från sluten tank och BDT slamavskiljare. Minska tömningen från slutna tanken till en gång per år.
  3. Anslutning från nedgrävd pumpstation.
  4. Anslutning med pump från källare, sanitetspump, pumpbox under hus eller liknande.

Utlopp från miljöavloppet kan gå till befintlig utloppsledning, saknas utsläppspunkt eller är igensatt kan vattnet ledas till stenkista eller dike.

Miljöavloppet® finns även i utföranden anpassade för olika typer av fastigheter:

  • Miljöavloppet® för villa & fritidshus
  • Miljöavloppet® för skärgårdsfastighet
  • Miljöavloppet® för lantbruk
  • Miljöavloppet® för flerbostadshus
  • Miljöavloppet® för hotell- och restaurang
  • Miljöavloppet® BDT (Bad, Dusch, Tvätt) för fastigheter utan vattentoalett.